Protetyka

Protetyka stomatologiczna ma na celu odtworzenie braków uzębienia, odbudowę złamanych zębów, poprawę estetyki uśmiechu. W tym celu wykonujemy :

– korony pełnoceramiczne
– korony na podbudowie metalowej lub złotej
– mosty
– wkłady koronowo-korzeniowe
– licówki
– inlay / onlay
– protezy szkieletowe / osiadające

Top